Chào mừng Bạn đến website cá nhân của Hàng Huỳnh Tín

Website www.HangHuynhTin.com được xây dựng để chia sẻ các kiến thức, các lĩnh vực đầu tư, kinh nghiệm sống của bản thân. Nơi đây tập hợp các bài viết của cá nhân, những bài trích đăng từ các báo mà Tín quan tâm.

Hang Huynh Tin

Tôi tên: Hàng Huỳnh Tín

+ Sinh Năm 1980

+ Trình độ: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Du lịch

+ Hoạt động trong các lĩnh vực: Du lịch, Thương Mại Điện Tử, Bất Động Sản, Mía đường…

+ Các lĩnh vực đang đầu tư: Hệ thống phân phối, Thương hiệu, Domain, Giáo dục con cái, Du lịch, Phát triển bản thân, Marketing online, Nhượng quyền kinh doanh…

+ Các vấn đề không bàn luận: Chính trị, Tôn giáo, Sắc tộc và các vấn đề ngoài tầm kiểm soát (có tranh luận cũng không thay đổi được gì)…

Liên hệ với Tín:

Hàng Huỳnh Tín

Email: HangHuynhTin@gmail.com

Website: www.HangHuynhTin.com

Facebook: F/hanghuynhtin

Mobile: 0938.033.396